Kontroler smc5d-p32


Kontroler smc5d-p32 generuje sygnały taktu i kierunku dla 5 silników krokowych. Maksymalna częstotliwość taktu wynosi 150 kHz dla interpolowanych jazd w 5 osiach. Przez wejścia mogą być odpytane łączniki referencyjne, start, stop oraz inne sygnały. Wyjścia mogą być wykorzystane do wykonywania takich czynności jak: włącz/wyłącz pompę, ograniczenie prądu silników, włącz/wyłącz napęd głowicy skrawającej. Obroty wrzeciona mogą być regulowane do 255 stopni. Możliwe jest również podłączenie panelu ręcznego do sterowania maszyną CNC. Sterowanie maszyn z podwójnym napędem w osi X2 lub Y2 jest również możliwe.


Kontroler bazuje na 32 Bit mikrocontroller Pic32 z 80 MHz  i zapewnia stabilną transmisję impulsów. Szybka wymiana danych z komputerem jest spełniona przez port USB 2.0 (działa też na USB 3.0).


Zasilanie układu może być realizowane ze zródła portu USB, albo poprzez płaskie połączenie kablowe ze stabilizowanym napięciem 5V.

Oto kilka dalszych zalet

  • Znacznie ulepszone nachylenie ramp, regulacja w 300 krokach
  • Wszystkie wejścia izolowane optycznie CON3 i CON2
  • Nowe oprogramowanie cncGraF Pro z ulepszonym interfejsem
    użytkownika
  • Posiada dwa liczniku czasu: całkowity czas pracy maszyny oraz licznik czasu dla poszczególnych prac
  • Aktualizacje oprogramowania kontrolera (Firmware) wykonywane są przez złącze USB
  • Przyszłościowe ponieważ aktualizacje oprogramowania bezpłatnie

Akcesoria