Co jest nowego w cncGraF 7.1

    Oto krótki przegląd nowych funkcji.

      Ważna informacja!

Nowy cncGraF 7.1 bazuje na Microsoft .NET Framework 4.6.1 i wymagany jest przynajmniej Windows 7!

Po aktualizacji ze starszej wersji cncGraF należy sprawdzić ustawienia!

Centrum informacji

 • Centrum informacyjne wyświetla informacje, takie jak notatki, komunikaty o błędach i zadania zwiadu(Scout).

Interfejs we/wy

Nazwy wejść i wyjść wprowadzone w oknie dialogowym „Interfejs we / wy” są wyświetlane we wszystkich oknach dialogowych ustawień. To daje lepszy przegląd.

Liczniki przełączników i sygnały dźwiękowe pomagają w początkowej konfiguracji lub rozwiązywaniu problemów. Te małe pomocniki pozwalają testować wejścia bez konieczności patrzenia bezpośrednio na monitor.

Zmieniacz narzędzi

 • Zmieniacz narzędzi został rozszerzony w celu sterowania osią A / B
 • Opcja „zmienny symbol zastępczy” umożliwia przypisanie dowolnego numeru narzędzia do symbolu zastępczego zmieniacza narzędzi.

Emulator

Emulator symuluje prace smc5d-m4. Umożliwia to obsługę wirtualnej maszyny CNC bez kontrolera(nie wymaga sprzętu).

Nowy Controller smc5d-m4 pro

Rozszerzamy nasz asortyment i wkrótce będziemy oferować dodatkowe kontrolery

smc5d-p4 pro.Nowy kontroler smc5d-m4 pro ma modułową rozbudowę. Istnieją następujące moduły:

Jednostka centralna

 • W obudowie do szafy sterowniczej z szyną DIN
 • Zasilanie 24Volt
 • Sygnały kierunku o częstotliwości krokowej do 300 kHz jako wyjścia różnicowe dla maksymalnej odporności na zakłócenia
 • Interpolowane przejazdy do 5 osi + podwójny napęd X2 / Y2
 • 8 optoizolowanych wejść i 4 wyjścia przekaźnikowe z wyświetlaczem LED
 • Komunikacja przez Ethernet (LAN) lub USB 2.0 (kompatybilny z USB 3.0
 • Złącze dla panelu recznego/ joysticka i gniazdo karty Micro SD
 • Komunikacja CAN między modułami
 • Można podłączyć do sześciu modułów We/Wy i do czterech modułów DAC 0-10 V
 • Wymaga co najmniej cncGraF v7.1 Pro lub nowszego

Moduł poszerzający We/ Wy

 • W obudowie do szafy sterowniczej z szyną DIN
 • Zasilanie 24Volt
 • Komunikacja CAN z jednostką centralną
 • 16 optoizolownych wejść i 20 wyjść przekaźnikowych z wyświetlaczem LED
 • Do jednostki centralnej można podłączyć do sześć modułów we / wy. Łącznie można kontrolować do 104 wejść i 124 wyjść.

Moduł poszerzający DAC 0-10V

 • W obudowie do szafy sterowniczej z szyną DIN
 • Zasilanie 24Volt
 • Komunikacja CAN z jednostką centralną
 • 2 wyjścia analogowe 0-10V i 2 wejścia analogowe 0-5V
 • Dwa przełączniki jako wyjście 1i 2
 • Do jednostki centralnej można podłączyć do 4 DAC 0-10V.
  Łącznie można kontrolować do 8 wejść i 8 wyjść analogowych
 • Prędkość można skorygować za pomocą potencjometru

Scout (Industrie 4.0)

Scout to aplikacja internetowa (typu SaaS) do monitorowania maszyn CNC w czasie rzeczywistym. Scout jest zintegrowany jako Plugin w cncGraF 7.1.

  Scout oferuje następujące funkcje:

 • Stan maszyny w czasie rzeczywistym
 • Dostęp zawsze i wszędzie
 • Zdalne zadania, szybkie i łatwe przesyłanie plików do maszyny CNC
 • Sprawozdania z pracy dotyczą zarówno samej maszyny, jak i narzędzi
 • Zarządzanie danymi zamówień i klientów
 • Archiwum wykonanych prac
 • System „help desk”, raportuj notatki, zadawaj pytania.

Więcej informacji na: https://scout.cnctailor.com/de

Dalsze funkcje

 • Rozkazy -M,zasłona i wyłącznik awaryjny jako listy
 • Rozkaz G-Kod G28,punkt odniesienia podejścia Z
 • Umieść rysunek względnie
 • Chronienie właściwości zadania hasłem
 • Czas odbicia w mikrosekundach
 • Tokarka z funkcją makro (tylko smc5d-p32 i wersja USB) dla osi A. Funkcje makr są już zaprogramowane (be_lathe * .macro).
 • Ulepszona funkcja kieszeni
 • Zmień numery narzędzi
 • Funkcja makro Plazma do kontroli wysokości Z z 2 wejściami (wymaga co najmniej oprogramowania układowego wer. 1.88)
 • Importowanie ustawień automatycznie po pierwszym uruchomieniu ze starszej wersji
 • Prosta funkcja lasera jako wersja próbna